رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی انتخابی بزرگسالان استان در خانه ی کشتی برگزار می شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت کشتی استان قم، قرار بود این رقابتها طبق تقویم هیئت در روزهای 23 تا 25 مهرماه برگزار شود که به دلیل برگزاری دوره آموزشی داوری به تعویق افتاد.

شرایط برگزاری این رقابتها توسط هیئت کشتی برنامه ریزی شده است که در ذیل مشاهده می کنید:

کشتی آزاد:

- مسابقات در اوزان 57 - 61 - 65 - 70 - 74 - 86 - 97 و 125 کیلوگرم برگزار خواهد شد.

- وزن کشی در روز دوشنبه 28 مهرماه از ساعت 18 الی 19 و مسابقات در روز سه شنبه 29 مهرماه برگزار خواهد شد.


کشتی فرنگی:

- مسابقات در اوزان 59 - 66 - 71 - 75 - 80 - 85 - 98 و 130 کیلوگرم برگزار خواهد شد.

- وزن کشی در روز یکشنبه 4 آبان ماه از ساعت 18 و 30 الی 19 و مسابقات در روز دوشنبه 5 آبان ماه برگزار خواهد شد.


توضیحات:

- وزن کشی مسابقات با 2 کیلوگرم ارفاق وزن انجام خواهد شد.

-کلیه کشتی گیران می بایست در هنگام وزن کشی کارت بیمه ورزشی سال 93 و معرفی نامه کتبی از باشگاه مربوطه را ارائه دهند.

- وزن کشی و مسابقات در خانه ی کشتی واقع در نیروگاه، انتهای خیابان جواد الائمه(ع)، ورزشگاه شهدای نیروگاه برگزار خواهد شد.

- هنگام برگزاری مسابقات فقط مربیانی که دارای دفترچه مربیگری هستند می توانند کشتی گیران خود را در کنار تشک هدایت کنند.

- مربیان محترم دفترچه مربیگری خود را جهت مهر و امضاء به همراه داشته باشند.