کشتی گیران آزادکار استان قم روز چهارشنبه برای شرکت در رقابتهای قهرمانی کشور عازم همدان می شوند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت کشتی استان قم، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جوانان کشور روزهای 16، 17 و 18 مهرماه در شهر همدان برگزار می شود و کشتی گیرانی از سراسر کشور در 8 وزن با یکدیگر به رقابت می پردازند.

نمایندگان آزاد و فرنگی استان قم روز چهارشنبه برای شرکت در این رقابتها عازم همدان می شوند.


نفرات اعزامی تیم آزاد قم به رقابتهای قهرمانی کشور:

وزن 50 کیلوگرم: علیرضا عباسی
وزن 55 کیلوگرم: مسعود اکبری
وزن 60 کیلوگرم: سید حسین صمدی
وزن 66 کیلوگرم: محمد رضا رضایی
وزن 74 کیلوگرم: محمد رضا احمدی
وزن 84 کیلوگرم: محمد حسین زند
وزن 96 کیلوگرم: محمد جواد زند
وزن 120 کیلوگرم: سید محمدحسن شکر الهی

مربیان: حسین بیطرفان - حسن زند - محمد حسنی
سرپرست: علی طلایی