رقابتهای کشتی فرنگی جوانان کشور روزهای پایانی هفته جاری در همدان برگزار می شود و 8 کشتی گیر از قم نیز به این رقابتها اعزام می شوند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت کشتی استان قم، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان کشور روزهای 16، 17 و 18 مهرماه در شهر همدان برگزار می شود و کشتی گیران سراسر کشور در 8 وزن با یکدیگر به رقابت می پردازند.

تیم استان قم نیز با ترکیبی از کشتی گیران جوان و با تجربه به این رقابتها اعزام می شود.


نفرات اعزامی تیم فرنگی قم به رقابتهای قهرمانی کشور:

وزن 50 کیلوگرم: محمد جواد رضایی
وزن 55 کیلوگرم: مهدی قادری
وزن 60 کیلوگرم: مهدی مراد حاصلی
وزن 66 کیلوگرم: حسین ابراهیمی
وزن 74 کیلوگرم: مهدی ابراهیمی
وزن 84 کیلوگرم: ابوالفضل آقاپور
وزن 96 کیلوگرم: علی اکبر حیدری
وزن 120 کیلوگرم: سید حسین باقرزاده

مربیان: روح اله میکائیلی - مهدی علیزاده - مهدی پودنکی