با گذشت نزدیک به سه ماه از قراردادن نظر سنجی پایگاه اطلاع رسانی هیئت کشتی استان قم نتایج نهایی آن بدین شرح می باشد؛به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت کشتی استان قم، در نظرسنجی پایگاه اطلاع رسانی این هیئت اصلی ترین دلیل انتخاب هیئت کشتی به عنوان هیئت برتر سال 92 قرارداده شده بود که نتایج آن به شرح ذیل می باشد.با تشکر از کلیه عزیزانی که در این نظر سنجی شرکت کرده اند  لطفا در نظر سنجی بعدی پایگاه نیز شرکت فرمائید.