رقابتهای کشتی انتخابی نوجوانان استان قم از عصر فردا در خانه ی کشتی آغاز می شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت کشتی استان قم، این رقابتها به مدت دو روز و با حضور کشتی گیران باشگاههای مختلف برگزار می شود.

برنامه مسابقات انتخابی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان استان قم به شرح ذیل اعلام می گردد:

- متولدین 1376/10/11 لغایت 1378/10/10 حق شرکت در مسابقات را دارند.
- مسابقات در اوزان 42 - 46 - 50 – 54 - 58 - 63 - 69 - 76 - 85 و 100 کیلوگرم (در 10 وزن)  برگزار خواهد شد.
- وزن کشی مسابقات فرنگی از ساعت 18 الی 19 امروز و از ساعت 18 الی 19 فردا برای کشتی آزاد انجام خواهد شد.
- وزن کشی با یک کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
- مسابقات کشتی فرنگی عصر فردا برگزار خواهد شد.
- مسابقات کشتی آزاد عصر روز دوشنبه  برگزار خواهد شد.
- وزن کشی و مسابقات در خانه کشتی واقع در نیروگاه- خیابان جواد الائمه- ورزشگاه شهدای نیروگاه برگزار خواهد شد.
- همراه داشتن شناسنامه عکسدار، کارت بیمه ورزشی سال 93 و معرفی نامه کتبی از باشگاه مربوطه الزامی می باشد.

قابل ذکر است مربیان محترم باشگاهها در روز مسابقات دفترچه مربیگری خود را جهت مهر و امضای هیئت کشتی استان همراه داشته باشند؛ ضمنا حضور مربیان با لباس ورزشی الزامی است.

این مسابقات قرار بود روزهای 15 تا 17 مرداد ماه برگزار شود که به دلیل همزمانی با رقابتهای کشتی نونهالان کشور به هفته پایانی مرداد ماه موکول شد.