رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی انتخابی نوجوانان استان جهت حضور در رقابتهای قهرمانی کشور برگزار می شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت کشتی استان قم، بدینوسیله برنامه مسابقات انتخابی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان استان قم به شرح ذیل اعلام می گردد:

- متولدین 1376/10/11 لغایت 1378/10/10 حق شرکت در مسابقات را دارند.
- مسابقات در اوزان 42 - 46 - 50 – 54 - 58 - 63 - 69 - 76 - 85 و 100 کیلوگرم (در 10 وزن)  برگزار خواهد شد.
- وزن کشی مسابقات فرنگی از ساعت 18 الی 19 روز شنبه 25 مرداد ماه و از ساعت 18 الی 19 روز یکشنبه 26 مردادماه برای کشتی آزاد انجام خواهد شد.
- وزن کشی با یک کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
- مسابقات کشتی فرنگی روز یکشنبه 26 مرداد ماه برگزار خواهد شد.
- مسابقات کشتی آزاد روز دوشنبه 27 مرداد ماه برگزار خواهد شد.
- وزن کشی و مسابقات در خانه کشتی واقع در نیروگاه- خیابان جواد الائمه- ورزشگاه شهدای نیروگاه برگزار خواهد شد.
- همراه داشتن شناسنامه عکسدار، کارت بیمه ورزشی سال 93 و معرفی نامه کتبی از باشگاه مربوطه الزامی می باشد.

قابل ذکر است مربیان محترم باشگاهها در روز مسابقات دفترچه مربیگری خود را جهت مهر و امضای هیئت کشتی استان همراه داشته باشند؛ ضمنا حضور مربیان با لباس ورزشی الزامی است.

این مسابقات قرار بود روزهای 15 تا 17 مرداد ماه برگزار شود که به دلیل همزمانی با رقابتهای کشتی نونهالان کشور به هفته پایانی مرداد ماه موکول شد.