سه نماینده از استان قم برای شرکت در رقابتهای کشتی قهرمانی پیشکسوتان کشور راهی تهران شدند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت کشتی استان قم، سه کشتی گیر پیشکسوت استان قم برای حضور در رقابتهای قهرمانی کشور عازم تهران شدند.

رقابت های کشتی پیشکسوتان قهرمانی کشور و انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی جهت حضور در رقابت جهانی صربستان از امشب و پس از افطار در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.

از استان قم مجید گائینی، مهدی باقری و مهدی میرجمالی برای شرکت در این مسابقات عازم تهران شده اند.

برنامه و بخشنامه این رقابت ها که مسابقات کشتی آزاد با نام یادواره زنده یاد سید محمد طباطبایی و رقابت های فرنگی به نام یادواره زنده یاد فریدون بهنام پور برگزار می شود، به شرح زیر است:


1. اوزان مسابقات :

مسابقات در اوزان 58-63-69-76-85-97-130 کیلوگرم با دو کیلوگرم ارفاق وزن انجام خواهد شد.


2. گروههای شرایط سنی :

گروه سنی A : 35 تا 40 سال متولدین 1979-1974 میلادی (11/10/1352-10/10/1358 شمسی)

گروه سنی B : 41 تا 45 سال متولدین 1973-1969 میلادی (11/10/1347-10/10/1352 شمسی)

گروه سنی C : 46 تا 50 سال متولدین 1968-1964 میلادی (11/10/1342-10/10/1347 شمسی)

گروه سنی D : 51 تا 55 سال متولدین 1963-1959 میلادی (11/10/1337-10/10/1342 شمسی)

گروه سنی E : 56 تا 60 سال متولدین 1958-1954 میلادی (11/10/1332-10/10/1337 شمسی)

گروه سنی F : 61 تا 65 سال متولدین 1953-1949 میلادی (11/10/1327-10/10/1332 شمسی)

گروه سنی G : 66 تا 70 سال متولدین 1948-1944 میلادی (11/10/1322-10/10/1327 شمسی)


3. پذیرش و وزن­ کشی مسابقات :

وزن کشی آزاد :

الف : پذیرش گروه A ساعت 08:00 روز چهارشنبه 18/4/93 و وزن­ کشی تمام اوزان از ساعت 11:00 تا 12:00 و شروع مسابقات از ساعت 21:30 همان روز.

ب : پذیرش گروه های  Bو  Gساعت 08:00 روز پنج شنبه 19/4/93 و وزن کشی تمام اوزان از ساعت 11:00 تا 12:00 و شروع مسابقات از ساعت 21:30 همان روز.

ج : پذیرش گروه های D و E ساعت 08:00 رو جمعه مورخ 20/4/93 و وزن­ کشی تمام اوزان از ساعت 11:00 تا 12:00 و شروع مسابقات از ساعت 21:30 همان روز.

د : پذیرش گروه های C و F ساعت 08:00 روز شنبه 21/4/93 و وزن­ کشی تمام اوزان از ساعت 11:00 تا 12:00 و شروع مسابقات از ساعت 21:30 همان روز.

- وزن­کشی فرنگی:

الف : پذیرش گروه های F و E و B ساعت 08:00 روز یکشنبه 22/04/93 و وزن­کشی تمام اوزان از ساعت 11:00 تا 12:00 و شروع مسابقات از ساعت 21:30 همانروز.

ب : پذیرش گروه های D - C ساعت 08:00 روز دوشنبه 23/4/93 و وزن­کشی تمام اوزان از ساعت 11:00 تا 12:00 و شروع مسابقات از ساعت 21:30 همانروز.

ج : پذیرش گروه های G و A ساعت 08:00 روز سه شنبه 24/2/93 و وزن­کشی کلیه اوزان تمام اوزان از ساعت 11:00 تا 12:00 و شروع مسابقات از ساعت 21:30 همانروز.


4. مدارک لازم جهت شرکت در مسابقات :

الف : پاسپورت معتبر با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ اعزام.

ب : گواهی سلامتی جسمانی به تاریخ حداکثر دو روز قبل از مسابقات.

ج : کارت بیمه ورزشی سال 1393.

د : معرفی ­نامه از هیات کشتی استان مربوطه.


5. سایر موارد :

الف : کشتی­ گیرانی که در رشته آزاد شرکت می­نمایند اجازه شرکت در رشته فرنگی را ندارند.

ب : کشتی­ گیرانی که در مسابقات انتخابی استان خود شرکت نموده­اند اجازه شرکت از استان دیگری را ندارند.

ج : جدول و مقررات برگزاری مسابقات برابر مقررات فدراسیون جهانی خواهد بود.

د : محل خوابگاه و وزن­ کشی خوابگاه بعثت خواهد بود.

هـ : از اعزام کشتی­ گیرانی که در مسابقات انتخابی حضور نیافته­ اند به مسابقات جهانی خودداری خواهد شد.

و : کلیه استانها بایستی اعلام آمادگی خود را تا تاریخ 15/4/93 به فدراسیون کشتی (نمابر 44714489-021) فدراسیون و نمابر (66756005) هیات کشتی استان تهران اعلام نمائید.

ز : کلیه شرکت کنندگان می­بایست مبلغ 000/700 ریال بابت خوابگاه ، ترانسفر و یک وعده افطاری و شام در هنگام وزن­کشی پرداخت نمایند.

ح : برابر مقررات در این مسابقات پروتست انجام نخواهد شد و بازبینی فیلم نخواهند داشت.