رقابتهای کشتی آزاد انتخابی جوانان استان امشب با معرفی افراد برتر به پایان رسید و تکلیف برترین های اوزان مختلف مشخص شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت کشتی استان قم، روز دوم رقابتهای کشتی انتخابی جوانان استان با برگزاری مسابقات کشتی آزاد به پایان رسید و افراد برتر اوزان مختلف معرفی شدند.


اسامی افراد برتر رقابتهای انتخابی کشتی آزاد:

50 کیلوگرم: علیرضا عباسی - علی بیات - سعید معیل، محمد مهدی حیدر زاده
55 کیلوگرم: جواد حاجی زاده - یاسر چاغری - میلاد تلخابی، مسعود اکبری
60 کیلوگرم: محمد حسین محمدی - مهدی اصفهانی - مقداد پشت ماهی، عباس بیگدلی
66 کیلوگرم: محمد رضا رضایی - محمد رحیمی - ابوالفضل حضرت عینی، حمیدرضا قلیچ خانی
74 کیلوگرم: محمد رضا احمدی - مهدی سلیمی - احسان سلطانی، مهدی شایسته
84 کیلوگرم: محمد حسین زند - رضا سبزی - علیرضا دوستی، ایمان موافق
96 کیلوگرم: محمد جواد زند - علی جوشقانی - مهدی یزدی
120 کیلوگرم: سید محمدحسن شکر الهی - امیر ارسلان گائینی - مرتضی روز بهانی

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان کشور مهرماه برگزار می شود و افراد برتر رقابتهای انتخابی به این رقابتها اعزام می شوند.