رقابتهای کشتی فرنگی انتخابی جوانان استان روز گذشته در خانه کشتی برگزار شد و در پایان افراد برتر هر وزن معرفی شدند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت کشتی استان قم، روز نخست رقابتهای کشتی انتخابی جوانان استان با برگزاری مسابقات فرنگی به پایان رسید و افراد برتر اوزان مختلف معرفی شدند.


اسامی افراد برتر رقابتهای انتخابی کشتی فرنگی:

50 کیلوگرم: محمد جواد رضایی - ابوالفضل طالبی - مجید نژاد یزدی، محمد رضایی
55 کیلوگرم: مهدی قادری - فرامرز پیامی - محمد آبانگاه، علی شاه قلعه
60 کیلوگرم: مهدی مراد حاصلی - سعید بهروزی زاده - محمد جواد آتش بار، ابوالفضل زینتی
66 کیلوگرم: حسین ابراهیمی - علیرضا پاسالاری - محمد جواد تقی لو، حسام جعفری
74 کیلوگرم: محمد رضا صبوری - محمد رضا رضایی - امیرحسین بیوک، ابوالفضل آقاپور
84 کیلوگرم: بابک فتحعلی - سعید حق زاده - امین عارفیان - علی قربانزاده
96 کیلوگرم: علی اکبر حیدری - علی فتاحی
120 کیلوگرم: سید حسین باقرزاده - مهدی قره گوزلو - امیرحسن مولایی - امیرحسن بیرونی


رقابتهای کشتی آزاد نیز از ساعت 15 امروز در خانه کشتی آغاز می شود.