رقابتهای کشتی انتخابی جوانان استان در دو رشته آزاد و فرنگی از عصر فردا آغاز می شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت کشتی استان قم، رقابتهای کشتی انتخابی جوانان استان فردا با برگزاری رقابتهای کشتی فرنگی آغاز می شود.

بدینوسیله برنامه مسابقات انتخابی کشتی آزاد و فرنگی جوانان استان قم به شرح ذیل اعلام می گردد:

- متولدین 1373/10/11 لغایت 1376/10/10 حق شرکت در مسابقات را دارند.
- مسابقات در اوزان 50 - 55 - 60 – 66 - 74 - 84 - 96 و 120 کیلوگرم برگزار خواهد شد.
- وزن کشی مسابقات فرنگی از ساعت 18 الی 19 امروز و از ساعت 18 الی 19 فردا  برای کشتی آزاد انجام خواهد شد.
- وزن کشی با دو کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
- مسابقات کشتی فرنگی از ساعت 15 بعد از ظهر فردا آغاز خواهد شد.
- مسابقات کشتی آزاد نیز روز پنج شنبه از ساعت 15 بعد از ظهر آغاز خواهد شد.
- وزن کشی و مسابقات در خانه کشتی واقع در نیروگاه- خیابان جواد الائمه- ورزشگاه شهدای نیروگاه برگزار خواهد شد.
- همراه داشتن شناسنامه عکسدار، کارت بیمه ورزشی سال 93 و معرفی نامه کتبی از باشگاه مربوطه الزامی می باشد.