رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی انتخابی خردسالان استان از صبح فردا در خانه کشتی آغاز می شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت کشتی استان قم، بدینوسیله برنامه مسابقات انتخابی کشتی آزاد و فرنگی خردسالان استان قم به شرح ذیل اعلام می گردد:

- متولدین 1380/10/11 لغایت 1382/10/10 حق شرکت در مسابقات را دارند.
- مسابقات در اوزان 28 تا 30 - 32- 35 – 38- 42- 47- 53- 59- 66 - 73 و 85 کیلوگرم ( 11 وزن ) برگزار خواهد شد.
- وزن کشی مسابقات از ساعت 18 الی 19 امشب برای کشتی فرنگی و از ساعت 19 الی 20 برای کشتی آزاد انجام خواهد شد.
- وزن کشی بدون ارفاق وزن برگزار می شود.
- مسابقات کشتی فرنگی از ساعت 9 صبح فردا آغاز خواهد شد.
- مسابقات کشتی آزاد نیز از ساعت 15 بعد از ظهر فردا آغاز خواهد شد.
- وزن کشی و مسابقات در خانه کشتی واقع در نیروگاه- خیابان جواد الائمه- ورزشگاه شهدای نیروگاه برگزار خواهد شد.
- همراه داشتن شناسنامه، کارت بیمه ورزشی سال 93، معرفی نامه کتبی از باشگاه مربوطه و گواهی تحصیلی عکسدار و مهر آموزشگاه بر روی عکس  برای کشتی گیران متقاضی شرکت در مسابقات الزامی می باشد.