رقابتهای کشتی انتخابی آزاد و فرنگی جوانان استان در اولین روزهای تابستان 93 برگزار می شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت کشتی استان قم، بدینوسیله برنامه مسابقات انتخابی کشتی آزاد و فرنگی جوانان استان قم به شرح ذیل اعلام می گردد:

- متولدین 1373/10/11 لغایت 1376/10/10 حق شرکت در مسابقات را دارند.
- مسابقات در اوزان 50 - 55 - 60 – 66 - 74 - 84 - 96 و 120 کیلوگرم برگزار خواهد شد.
- وزن کشی مسابقات فرنگی از ساعت 18 الی 19 روز سه شنبه 3 تیرماه و از ساعت 18 الی 19 روز چهارشنبه 4 تیرماه برای کشتی آزاد انجام خواهد شد.
- وزن کشی با دو کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
- مسابقات کشتی فرنگی روز چهارشنبه 4 تیرماه از ساعت 15 بعد از ظهر آغاز خواهد شد.
- مسابقات کشتی آزاد نیز روز پنج شنبه 5 تیرماه از ساعت 15 بعد از ظهر آغاز خواهد شد.
- وزن کشی و مسابقات در خانه کشتی واقع در نیروگاه- خیابان جواد الائمه- ورزشگاه شهدای نیروگاه برگزار خواهد شد.
- همراه داشتن شناسنامه عکسدار، کارت بیمه ورزشی سال 93 و معرفی نامه کتبی از باشگاه مربوطه الزامی می باشد.